Vi har nu släppt nya funktioner i MediCase eCRF. De största nyheterna är:

  • Anpassade rapporter – anpassade rapporter hjälper dig att få en översikt av din studies framsteg
  • Enklare inmatning med tangentbort – snabbare inmatning av formulär utan att använda musen
  • Varning vid samtidig redigering av data – information om vem som för närvarande matar in ett formulär och hur du tar över redigeringen