Senaste uppdateringen med uppdateringar för användarupplevelsen vid inloggning och möjlighet till ökad säkerhet, samt ett par mindre uppdateringar och förbättringar, är nu tillgänglig:

  • Ny inloggningsfunktion – Uppdaterad inloggningsupplevelse men en ny dashboard är tillgänglig för att bättre presentera dina profil- och studieinställningar
  • Tvåstegsinloggning (tvåfaktorautentisering) – Du kan nu höja säkerheten på din konto och studie genom att lägga till ett extra autentiseringssteg
  • Sammanfattning av en försökspersons queries – Förbättrad representation av queries för försökspersoner
  • Öppna queries visas i subject list – Förbättrad representation av queries för försökspersoner
  • ”Principal investigator” byter namn till ”Coordinating investigator” – Vi har bytt namn på PI till CI för att bättra följa GCP terminologi
  • Användarhantering begränsas till ”User manager”-rollen – Användarhantering är inte länge inbyggt i andra roller utan alltid satt som en egen roll på användare