Vi uppdaterade idag våra serverar till version 2.4.0, vilket betyder att följande funktioner nu är tillgängliga:

  • Nytt signeringsverktyg – Med vårt nya signeringsverktyg kan prövare lista alla formulär som är klara för signering, samt signera ett urval eller alla dessa på en och samma gång.
  • Meddelande för signering – För att klargöra syftet med signeringen visas och sparas nu ett signeringsmeddelande på alla formulär. Detta meddelande kan anpassas för din studie.
  • Uppdaterad visning av monitorerade fält – Monitoreringsstatus för formulärfält är nu tydligare och lättare att förstå
  • Rapportverktyg för användarroller – Med detta nya verktyg får du en komplett log över vem som haft vilken användarroll.
  • PDF-filer exporteras som skrivskyddade PDF/A-dokument – Alla PDF-filer är nu låsta för editering och exporterade i PDF/A-format.

Vi har också utökat konfigureringsmöjligheterna för studier och gjort andra mindre förbättringar.