HealthTech Nordic är ett samarbetsnätverk för nordiska nystartade företag inom hälsoteknik med hög potential. MediCase  är nu en stolt medlem av HealthTech Nordic-nätverket.

Nätverket består av fler än 250 företag som erbjuder en mängd olika kraftfulla lösningar inom hälsoteknik. Målet är att hjälpa medlemsföretagen att växa och skapa 700 fler jobb i Öresund-Kattegatt-Skagerrak-regionen genom att bidra till företagens tillväxt och internationalisering.

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, European Regional Development Fund.

http://healthtechnordic.com