MediCase är en av utställarna på Nationell konferens om kliniska studier, som detta år hålls den 6-7 februari på Clarion Hotel Malmö Live i Malmö. Konferensen är en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande och arrangeras inom ramen för Kliniska Studier Sverige, som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

Kom gärna och hälsa på oss!