MediCase eCRF version 5.3 publicerades söndagen 21:e maj 2023.

Information om alla nya och uppdaterade funktioner hittar du i våra Release Notes (engelska).

De viktigaste nyheterna i version 5.3:

 • Allmänt
  • Ny Manage subject-meny på Subject Page
  • Exportera besökslista till Excel
 • Data entry
  • Kommentar för besök utförda utanför besöksfönster
  • Varning när site-användare matar in eller återöppnar ett ePRO-formulär
  • Både kommatecken och decimalpunkt tillåts vid inmatning av decimaltal
  • Förbättrad prestanda när flera besök utelämnas
 • Monitorering
  • Möjlighet att monitorera endast SAE i en monitoreringsplan
 • Användarhantering
  • Nytt gränssnitt för att tilldela användarroller
  • Omdefinierade användarroller för prövare
  • Nya roller för Clinical Project Manager och Statistician
 • Signering
  • Förbättrat signeringsverktyg
 • Data Management
  • Låsning av framtida tillägg
  • Förbättrat låsningsverktyg
  • Förenklat flöde för att skapa PDF-exporter för arkivering