MediCase eCRF version 5.2 kommer att publiceras söndagen 27:e november 2022.

Information om alla nya och uppdaterade funktioner hittar du i våra Release Notes (engelska).

De viktigaste nyheterna i version 5.2:

 • Allmänt
  • Subject status har omdefinierats
  • Ny startsida för studien med länkar till vanliga funktioner
  • Sökfunktion för försökspersoner direkt i menyn
  • Omdesignade listor för försökspersoner or besök, samt ny huvudsida för en försöksperson
  • Användarroll kan väljas i Demo- och Draft Preview-läge
  • View log har bytt namn till Audit trail i formulär
 • Data entry
  • Funktion för att utelämna flera besök samtidigt
  • Skicka test-notifieringar (SMS och e-post) till försökspersoner i studier som använder besökspåminnelser
  • Vid inmatning av formulär visas Required-varning mer sällan
 • Monitorering
  • Ny kolumn Not to be monitored i monitoreringslistan
 • Data management
  • Ett nytt verktyg Design Documents för att skapa Technical Design Document och exportera studiens CRF till PDF
 • Medicinsk kodning
  • Medical Coding-verktyget i läs-läge för rollerna Data Manager, Monitor och Sponsor
  • Medical Coding-queries är inte tillåtna på medicinska kodfält