Vi är glada att meddela att vi just släppt version 2.3.0. Denna uppdatering innehåller enbart nya funktioner och kommer inte att påverka hur du jobbar i MediCase eCRF idag.

Sammanfattning av de nya funktionerna:
• Automatisk besöksplanering – Tillåter dig att låta MediCase eCRF automatiskt planera patientbesök utifrån andra händelser i studien.
• Besök öppnade av patienter – I vår ePRO-modul kan patienter mata in data för ett planerat besök utan att besöket behöver öppnas manuellt.
• Planera besök till klockslag – Nu kan du planera in besök till specifika klockslag.
• Personliga identifierare – Vi har lagt till stöd för att på ett säkert sätt hantera patienters e-post-adresser och annan personlig information.
• Besöksnotifieringar per e-post – Du kan nu konfigurera MediCase eCRF att automatiskt skicka besökspåminnelser till patienter via e-post.