MediCase version 6.0 publicerades söndagen 4:e februari 2024.

Information om alla nya och uppdaterade funktioner hittar du i våra Release Notes (engelska).

MediCase 6.0 introducerar vår helt nya produkt, MediCase eTMF. En eTMF (electronic Trial Master File) är en online-lagring för dokuments som samlas in i en klinisk studie, tillsammans med rollbaserade processer för att ladda upp, indexera och hantera dokumenten och deras metadata. Vid studiens slut kan du exportera alla dokument som ett dokumentarkiv för slutgiltig lagring.

Förutom eTMF innehåller denna version också några mindre uppdateringar i vårt eCRF:

  • Monitorering – förtydligade val för “skip monitoring”
  • Medicinsk kodning – nya filtreringsmöjligheter
  • Rensa värden i flervalsfrågor