I MediCase eCRF finns det möjlighet att lägga till rapporter som är anpassade till din studie. I rapporten kan vissa insamlade data om försökspersoner sammanställas, så att du när som helst kan få en översikt av relevanta parametrar i din studie, t.ex. hur försökspersonerna har svarat på en viss fråga, fördelat på studieklinik.

Resultatet av rapporten visas på skärmen, men kan även skrivas ut eller sparas som PDF eller Excel.

Example of a report result

Example of a report result.

Anpassade rapporter är ett tillval till MediCase eCRF. Kontakta oss, så hjälper vi dig att anpassa relevanta rapporter till din studie.