Enkelt, Effektivt eCRF

MediCase eCRF är ett enkelt och effektivt system för kliniska studier eller kvalitetsregister och har alla verktyg du behöver för att samla in, validera och hantera data.

MediCase 6.0
MediCase version 6.0 publicerades söndagen 4:e februari 2024. Information om alla nya och uppdaterade funktioner hittar du i våra Release Notes (engelska). MediCase 6.0 introducerar vår helt nya produkt, MediCase eTMF. En eTMF (electronic Trial Master File) är en online-lagring för Read more.

Våra kunder & partners

Sedan lanseringen 2014 har MediCase eCRF använts i åtskilliga akademiska och kommersiella studier och kvalitetsregister, från små single site-studier till multicenter-studier med tusentals försökspersoner. Nedan är ett urval av våra kunder och samarbetspartners.

A+ Science
Metabogen
Medfield Diagnostics
Scandinavian CRO
XVIVO Perfusion
APNC

Varför eCRF?

Vi vet att pappers-CRF skapar problem; Saknade data, ogiltiga data, oläsliga data, dålig översikt, borttappade formulär. Och helt enkelt massor av papper och logistik! Allt detta kan i slutändan leda till dålig datakvalitet, bias, större sample size, fördröjning av studieavslut, mer arbete, mer resurser, och högre kostnad. I slutändan måste ändå alla data manuellt föras över i elektroniskt form för statistisk analys. Även den bäst designade studien, utförd av den bästa personal, kan drabbas av dålig datakvalitet eller i värsta fall misslyckas med att leverera resultat pga den ofta svåra uppgiften att på riktigt sätt hantera pappersfiler.

Att använda ett modernt eCRF förenklar arbetet och minskar riskerna som ett pappers-CRF kan innebära. MediCase eCRF ger ökad kontroll och bättre översikt med hjälp av inbyggda verktyg för att följa att studien fortskrider som planerat.

Varför MediCase?

MediCase är utvecklat av en grupp kliniskt aktiva forskare/läkare, data managers, och professionella mjukvaruutvecklare. Från dag 1 har det designats utifrån forskarens och studieklinikens behov – både vad gäller funktionalitet, användarvänlighet, och inte minst prismodellen.

MediCase innehåller all funktionalitet du förväntar (och bör kräva) av ett eCRF, såsom audit trail, elektroniska signaturer, datalagring med högsta säkerhet, validering av data med varningar och felmeddelanden, hantering av saknade data, frågor (data queries), och mycket mer. MediCase har också innovativa funktioner som man vanligen inte hittar i eCRF-system i samma prisklass.

Utvalda funktioner

Randomisering

Försöksperoner kan bli automatiskt randomiserade direkt i studiens eCRF enligt anpassningsbara randomiseringsalgoritmer. Randomisering kan kombineras med kontroll av inklusions- och exklusions-kriterier och att obligatoriska screening-data är ifylld.

ePRO

En fullt integrerad modul för ePRO med flerspråksstöd, där försökspersoner/patienter direkt kan besvara enkäter utan risk för åtkomst till andra funktioner eller data. Klinikpersonal kan enkelt starta en session för att låta försöksperson/patient besvara frågorna på kliniken (tex på surfplatta), eller så kan försökspersonen/patienten med hjälp av ett unikt inlogg besvara hemifrån.

Monitoreringsplaner

Riskbaserad monitorering blir idag ett allt vanligare sätt att minska kostnader med så liten inverkan som möjligt på datakvalitet. MediCase väljer och flaggar automatiskt patienter, besök, eller tom individuella variabler för monitorering baserat på din monitoreringsplan.

Besöksplanering

MediCase har ett integrerat besöksplaneringsverktyg. Du kan enkelt se kommande besök för exempelvis nästkommande dag eller vecka, och varningar för tex missade besök.

Besöksnotifieringar

Notifieringar per e-post och SMS kan skickas automatiskt till försökspersoner innan planerade besök. Meddelandena kan fungera som besökspåminnelser eller innehålla inloggningslänkar för att besvara ePRO-enkäter.

Demo-läge

I demo-läget kan en användare använda en demo-kopia av studiens eCRF, utan åtkomst till verklig studiedata. Demo-läget är alltid tillgängligt och idealiskt för t.ex. utbildning av ny studiepersonal.

Medicinsk kodning

Sök och välj bland koder i medicinska bibliotek direkt vid inmatning av data, eller av specifika medicinska kodare. MediCase erbjuder även professionell medicinsk kodning som en tjänst.

Data Management

Utöver vårt eCRF erbjuder MediCase även Clinical Data Management-tjänster. Vi kan hjälpa din studie med komplett Data Management, från att skriva Data Management-avsnitt i ditt studieprotokoll till Clean File och databaslåsning. Genom samarbete med våra erfarna partners kan vi också skräddarsy ytterligare tjänster till din studie, upp till en komplett CRO-lösning.

Regulatory Compliance

MediCase eCRF är validerat och uppfyller gällande regelverk, t.ex. GCP, GDPR och FDA 21 CFR del 11. Varje uppdatering genomgår en grundlig valideringsprocess för att säkerställa att produkten alltid uppfyller våra höga kvalitetskrav och förblir kompatibel med reglerna.

Säker & stabil service

MediCase ger dig en säker och stabil lagring av alla viktiga data och ger dig enkel åtkomst till alla insamlade uppgifter när du vill.

Flexibla funktioner under ständig utveckling

MediCase eCRF kan i stor omfattning anpassas efter olika studiers behov, och vi utvecklar ständigt vårt eCRF genom att inkludera fler och förbättrade funktioner.

Attraktiv prissättning

Varje studie är unik och priset beror i flera faktorer. Antalet sites, formulär och variabler är de viktigaste faktorerna som avgör priset. Men designen av studien och eventuella extra tillvalsfunktioner kommer också att påverka priset. I allmänhet utgår en startavgift och en månadsavgift, men vi kan anpassa upplägget efter dina behov.

Kontakta oss för ett mer exakt pris. Vi lämnar alltid en skriftlig offert innan vi påbörjar konstruktionen av studien.

Vi kan bygga ditt eCRF för dig

Att bygga upp formulär och innehåll i ett eCRF kräver både teknisk kunskap om hur det görs, men också bra förståelse för hur det bör utformas för intuitiv registrering av data som samtidigt säkerställer att alla relevanta data samlas in enligt protokoll, på ett enhetligt sätt som gör analys av data behändig. Om du förser oss med informationen om din studie (protokollet och tex pappers-förlagor eller variabellistor) så hjälper vi dig med detta och levererar ett komplett uppsatt eCRF.

Organisationer med egna eCRF designers

Om du har egna eCRF designers i din organisation och vill bygga ditt eCRF själv erbjuder vi utbildning i att bygga formulär och konfigurera studier i MediCase.

Skapa ett gratis demo-konto

Testa MediCase eCRF gratis genom att skapa ett demo-konto.

Kontakta oss för att komma igång

Kontakta oss för att få veta mer och för offert. Oavsett om du vill att vi bygger ditt eCRF eller föredrar att göra det inom din egen organisation så hjälper vi dig genom processen för att säkerställa att du snabbt och enkelt kan börja samla in dina viktiga studiedata.